Saltar apartados

Definició i objectius APRP del Departament

 

Definició i objectius de l'Activitat Preventiva de Riscos Psicosocials del Dep. de Química Física

 

La recent avaluació de riscos psicosocials realitzada en la UA va posar de manifest la necessitat i importància de conscienciar el personal de la Universitat perquè assumisca una cultura preventiva i adopte actituds segons aquesta, per a afavorir l'existència d'un clima laboral adequat.

Les mesures que han d'establir-se hauran d'incloure:

1r Un pla que reconega la contribució del personal del Departament en l'assoliment dels objectius de la institució, de manera que permeten:

1.1 Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la UA.

1.2 Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.

1.3 Comunicació interna dels èxits professionals del personal per a propiciar el reconeixement d'aquests.

 

2n Adoptar mesures per a afavorir els canals de comunicació interns, amb els següents objectius:

2.1 Donar a conèixer amb temps suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible sobre aquestes.

2.2 Establir mecanismes de comunicació per a una millor informació del personal.

2.3 Establir i mantenir canals de comunicació (ascendents, descendents i horitzontals) i informació per a tots els membres de la comunitat universitària.

2.4 Definir procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el disseny i planificació d'aquestes.

 

ELS OBJECTIUS QUE ES PROPOSEN SÓN:

- Existència d'un Pla de Comunicació en el Departament.

- Existència de procediments per a la presa de decisions.

 

MESURES ENCAMINADES A MANTENIR I MILLORAR EL BENESTAR PSICOSOCIAL:

- Potenciar el coneixement i l'aplicació dels procediments de resolució de conflictes entre treballadors (tant personals com  laborals).

- Establir mecanismes de control i vigilància que impedisquen situacions de risc.

- Actuar, utilitzant la legislació vigent, per a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser causa de situacions de risc (físic, psicosocial, etc.)

- Promoure la resolució dels conflictes interpersonals existents en el Departament

- Fomentar el tracte equitatiu entre els membres dels diferents grups de treball.

- Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i companyes, i entre superiors.

- Informar les autoritats acadèmiques de les situacions problemàtiques amb la finalitat de conèixer-ne les causes i poder actuar per a propiciar que es resolguen.

 

ELS OBJECTIUS SÓN:

1º Existència de campanyes de comunicació específiques en el Departament.

2º Estadístiques relatives al nombre de vegades que han d'activar-se mecanismes de resolució de conflictes en el Departament.

Departament de Química Física


Universitat d'Alacant
Departament Química Física
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3536

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464